Bogudgivelser

Reddet af dansk mad og omsorg
Om den danske hjælp til Europas børn 1945 – 1950

Sauvés par la nourriture et les soins danois
L’aide danoise aux enfants européens 1945 – 1950

I denne artikel sætter Aase Nørrung fokus på et næsten glemt stykke efterkrigshistorie. Det er beretningen om et humanitært projekt, der med bred opbakning blandt danskerne var med til at redde i tusindvis af børn fra sult og nød i et krigshærget Europa. Teksten er på dansk og fransk.

Udgivet på Forlaget Ydun.

k
dansk mad og omsorg

Udgivet på Forlaget Ydun 2015

Paris til fods (2004)

tog John Njors opfordring op. Det er en ”lommebog” med forslag til en vandretur i hvert af byens 20 arrondissementer og 5 udflugter uden for bygrænsen. Igen har jeg lagt vægt på at få læserne til at forlade de traditionelle turistruter og i stedet søge oplevelser i byens mindre kendte områder.

Udgivet på Forlaget Ydun.
Link til et interview med Aase Nørrung om bogen på Rejseradioen.dk

k
paristilfods

Udgivet på Forlaget Ydun 2004

Paris bag facaderne (1999)

er tænkt som en inspirationskilde, et idékatalog og ikke mindst en opfordring til at vove sig ud i dette ”andet” Paris, hvor hverdagslivet udfolder sig, upåvirket af turisternes hærskare omkring byens berømte seværdigheder. Bogen blev anmeldt af John Njor i Politiken, som bl.a. skrev: ”…det er en bog, der fik mig til at ønske mig en række slentreture i Paris i selskab med Aase Nørrung”. Den er ikke en rejsebog i traditionel forstand, men en samling personlige oplevelser og erfaringer med byen og dens indbyggere, som jeg har kendt gennem en menneskealder.

Udgivet på Forlaget Ydun.

k
parisbagfacaderne

Udgivet på Forlaget Ydun 1999

Videverden
Paris (2012)

er en essay-samling med Paris som omdrejningspunkt. Mit kapitel, Hvilesteder, handler om de store parisiske kirkegårde og deres historie, om hvordan de i dag ligger som mindesmærker for Frankrigs fortid, politisk, økonomisk og kulturelt. Og ikke mindst som et spændende turistmål.

Udgivet på Aarhus Universitetsforlag.

k
videverden

Udgivet på Aarhus Universitetsforlag 2012

Høpølsen og andre kulinariske anekdoter (2002)

er en samling småfortællinger fortalt af kok af Guds Nåde, Hans Jørgen Pedersen, Silkeborg. Fælles for anekdoterne er, at der i handlingen indgår noget spiseligt, ligesom de alle har referencer til hans liv og virke som kok og restauratør med omdrejningspunkt i det Midtjyske. Blandt andet som restauratør på Hotel- og restaurationsmuseet i det gamle sommerpensionat Ludvigslyst i Sejs ved Silkeborg.

Udgivet på Forlaget Ydun.

k
høpølsen

Udgivet på Forlaget Ydun 2002

Historien om Villa Panduro (2007)

er historien om vores funkisvilla i Åbyhøj og skrevet i samarbejde med arkitekt Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer. Villaen, som er tegnet af arkitekt Hans Møller og opført i 1934 er speciel ved, at både vægge og tag er støbt i beton i forskalling og i dag fremstår som dengang, den blev bygget. Huset er derfor bevaringsværdigt i klasse 2 ifølge Århus Kommunes byatlas. Bogen indeholder desuden en kort beskrivelse af de 14 andre funkisvillaer, der i samme tidsrum blev bygget i umiddelbar nærhed af villa Panduro.

k
villapanduro
k

Åby og Åbyhøj,
Fra landsby til forstad (2002)

blev udgivet i anledning af Åbyhøjs 100 års jubilæum og fortæller historien om udviklingen i Åby og Åbyhøj, den ny bydel, der opstod langs Silkeborgvej. Et af bogens afsnit hedder ”Da funkis kom til Åbyhøj” og er skrevet i samarbejde med arkitekt Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer og handler om den klynge huse, der i midten af 1930érne blev bygget i tidens arkitektur, funktionalisme. For en hel dels vedkommende tegnet af den lokale arkitekt Hans Møller.

Bogen er udgivet af Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Forening

k
åbyogåbyhøj
k

Au pair?
en håndbog for unge med rejselyst (1996)

Et studieår i udlandet
udvekslingsstudent på High School,
College eller University (1999)

Frivilligt arbejde i udlandet
en håndbog for volontører (2000) 

er skrevet til Modtryks serie om ungdomsuddannelser. Alle tre bøger bygger på interviews med unge, der har været ude i verden som et led i deres uddannelse, og gennem deres erfaringer får læseren svar på de mange spørgsmål, der rejses i forbindelse med at arbejde som au pair i en udenlandsk familie, som udvekslingsstudent eller som volontør på projekter i udlandet. Ligesom bøgerne giver svar på de mange praktiske spørgsmål, som dukker op forud for afrejsen.

k
aupair
studieaar
frivillig

Udgivet på Forlaget Modtryk

Møder
Billedvæveren Inge Bjørn (2005)

Udstillingskatalog.
blev skrevet til billedvæveren Inge Bjørns retrospektive udstilling på Kvindemuseet i Aarhus  i anledning af kunstnerens 80 års fødselsdag i 2005. Kataloget, der er redigeret i samarbejde med museumsinspektør Lene Mørk, Kvindemuseet, indeholder artikler om Inge Bjørns arbejde.

k
møderingebjørn
k

Mer’ Vildt
Ti år med De Splittergale (2000)

fortæller om musik- og gøglertruppen De Splittergale, om dens start som en del af Gallo Skolen og Psykiatrisk Hospital i Risskov. Gruppen fungerer som en selvhjælpsgruppe, hvor medlemmerne føler et stort ansvar for hinanden, med accept af den enkeltes svagheder. Med musik og gøgl drager truppen på turné i ind- og udland, optræder i det offentlige rum, på skoler og seminarer for derigennem at bidrage til at nedbryde fordomme og tabuer om psykisk sygdom. htttp://www.desplittergale.dk

 

k
mervildt
k

Århus Maskinmesterskole 1896 – 1996 (1996)

skrevet og udgivet i anledning af skolens 100 års jubilæum og fortæller skolens historie fra den beskedne start med tolv elever, et appendiks til Århus Teknisk Skole i Nørre Allé, til en selvstændig undervisningsinstitution med 250 studerende hundrede år senere.

k
maskinmesterskole
k