Kirkegårdene i Paris er et populært turistmål

De dødes byer summer af liv
Af journalist Aase Nørrung ©

Ved første øjekast kan de parisiske kirkegårde godt tage sig grå og kedsommelige ud. Det slår én i særlig grad, hvis man står på rue Caulaincourt, der på bropiller er ført hen over Montmartres Kirkegård, og kigger ned på de mange sten, sarkofager og småkapeller.
Dér, lige under os, ligger de døde parisere i tusindvis. Tæt på hinanden, ligesom de levende parisere. I lange rækker under sten og beton uden det formildende havepræg, vi er vant til fra de danske kirkegårde.
Men kigger man nøjere efter, viser de dødes byer sig at være lige så spændende at gå på opdagelse i som den omgivende by. Fyldt med interessante detaljer, der fortæller om levede liv, om en død, der måske ikke blev som de flestes.
Kirkegårdene afspejler det franske samfund, den franske kultur og politik gennem flere hundrede år. Her ender de alle: De udødelige i det Franske Akademi, tidens og eftertidens kändisser, politikere af alle observanser, økonomiens går eminencer, adel og borger, bødler og ofre. Her mødes de uanset forhistorie.

Attraktive hvilesteder

De tre største udflytterkirkegårde i Paris er Père Lachaise, Montmartre og Montparnasse, som blev placeret i hvert sit verdenshjørne: Montmartre i nord blev indviet sidst i 1700-tallet, mod øst Père Lachaise i 1804, mod syd Montparnasse i 1824 og i vest Passy i 1820.
Siden de blev anlagt for omkring to hundrede år siden, har de trukket nysgerrige til på grund af deres kendte beboere eller de gravmæler, der blev skabt til dem af tidens berømte kunstnere. Og turisterne kan i portvagten få udleveret et gratis kort med angivelse af de kendteste gravsteder.
Også danskere har fundet deres sidste hvilested i Paris. På Montmartre ligger forfatteren og samfundskritikeren P.A. Heiberg begravet på nr. 17, rue des Anglais. Han blev landsforvist af den danske konge i år 1800 for sin kritik af enevælden. Det samme gjorde hans landsmand, Malthe Conrad Bruun, som senere blev en respekteret og vidtberømt geograf under navnet Malte-Brun. Begge søgte til Paris, hvor de blev skattede borgere og boede til deres dages ende.
Malte-Bruns gravsted, en obelisk, ligger som det tredjesidste på venstre side af Avenue Transversale i 4. division på Montparnassekirkegården.
På Père Lachaise købte den danske gesandt i Frankrig, grev Walterstorff, som var deres samtidige og i det skjulte Heibergs ven, sig plads til et gravmæle, hvorfra han på det tidspunkt havde udsigt ned over sit elskede Paris.

Det i dag ret forfaldne monument ligger i 39. division oppe ad skrænten på en lille sti mellem Avenue des Acacias og Avenue Transversale nr. 1.
Også Passy-kirkegården har en kendt dansker blandt sine logerende: Modeskaberen Erik Mortensen, der arbejdede for det franske modehus Balmain. Hans grav ligger på venstre hånd på den vej, der går til højre fra indgangen og Salle d’Attente op til Avenue Chauvet. Mellem grav 1 og 2 på planen over kirkegården.

I dag er kirkegårdene en integreret del af Paris. Men da de blev anlagt som erstatning for mange små kirkegårde inde i det overbefolkede Paris, lå de et pænt stykke uden for byen.

Myndighederne dengang kunne godt se, at der skulle noget ekstra til for at få gang i udflytningen. Kunne man gøre stedet attraktivt for det bedre borgerskab, var successen hjemme. Det blev derfor besluttet at skuespilforfatteren Molière, der levede i 1600-tallet, og alle tiders mest berømte kærestepar, Heloïse og Abelade, som boede i 1100-tallets Paris, skulle flyttes til Père Lachaise.

Planen lykkedes til fulde, og et væld af berømtheder har nu deres sidste hvilested på den verdenskendte adresse.
Også byens to andre udflytterkirkegårde på Montmartre og Montparnasse blev befolkede i takt med, at byen voksede. Men her har det især været de lokale, de mange kunstnere og intellektuelle, som gennem flere generationer har gjort de omkringliggende kvarterer til kulturelle kraftcentre i verdensklasse, der har gjort deres til stederne er blevet attraktive.

DIGITAL CAMERA

Cimitière de Montmartre

Fakta:

Men Paris rummer også andre interessante kirkegårde:
Le Cimetière St-Vincent : En landsbykirkegård på nordsiden af Montmartre, hvor bl.a. maleren Utrillo ligger begravet. Indgangen er i rue L. Gaulard ved Place Pecqueur på rue Caulaincourt.

Les Catacombes: på hjørnet af Place Denfert Rocherau og Avenue du Général Leclerc, rummer rester af omkring seks millioner parisere fra de små kirkegårde, der blev nedlagt i forbindelse med etableringen af de nye kirkegårde uden for byen. Katekomberne er en underjordisk begravelsesplads, indrettet i en del af de stenbrud og kalkminer, der gør den parisiske undergrund hullet som en schweizerost.

Le Cimetière de Picpus: i rue Picpus er en privat kirkegård og mindesmærke for de 1306 ofre for guilliotinen, der i sommeren 1794 var opstillet på den nærliggende Place de la Nation. Ligene blev kastet i massegrave i den nærliggende klosterhave. Senere blev stedet købt af en kreds af efterkommere til de adelige ofre for revolutionen.

Le Cimetière des Chiens: Hundekirkegården, er gravplads for 40.000 af menneskets bedste venner, fra berømte travheste og filmhunde til kanariefugle og hamstere. Indrettet som en almindelig menneskekirkegård med tilhørende kort over berømthedenes placering. Kirkegården ligger ved Pont de Clichy i forstaden Asnières-sur-Seine.

DIGITAL CAMERA

Cimitière de Passy

 

En verden af skønhed og forfald

Som turist kan man stresse rundt for at finde de mange “kändisgravsteder”. I ferieperioden myldrer det med besøgende fra hele verden, der med kort i hånd målrettet søger mod Edith Piafs og Jim Morrisons grave på Père Lachaise. Af og til må andre ”pilgrimme” spørges om vej, for de to gravsten er på ingen måde prangende og derfor svære at finde.

DIGITAL CAMERA

Men når ikonerne har fået deres, kan det anbefales at tage sig tid til at gå på sightseeing blandt de mange ikke-berømte gravsteder. For de rummer en guldgrube af smukke, spændende og sjove detaljer. Her bliver ikke sparet, når det gælder om at vise, hvilken position man indtog i levende live. Fantasien er uden begrænsninger – og resultatet ind imellem til at le og græde over.
Med tanke på vores velfriserede kirkegårde, hvor de fleste gravsteder nedlægges efter en kort årrække og erstattes af nye, undrer man sig over at se så mange gamle og ind imellem også forsømte gravsteder på de parisiske kirkegårde. Knækkede gravsten, kapeller uden vinduer og døre, grave uden afskærmning med et kig flere etager ned i undergrunden er intet særsyn.
Rent forfald, ja. Men i følge Madame Guénola Groud, der er chefkonservator med ansvar for de parisiske kirkegårde, et besluttet forfald.

Hun forklarer, at man, som i Danmark, kan købe et gravsted for et bestemt åremål, hvorefter det sløjfes automatisk. Men man kan også købe sig en gravplads for altid. En form for familiegravsted.
Sker det, at familien uddør, og ingen påtager sig ansvaret, så gravstedet forfalder, er det byen Paris, der beslutter, om det skal nedlægges eller bevares. Det foregår i et udvalg og ud fra flere kriterier.

Først og fremmest anskues kirkegården som et historisk monument, der skal afspejle kirkegårdens alder så langt tilbage som muligt. Så selvom man skal skaffe plads til nye “beboere”, ser man altså også på, om det forfaldne gravsted støtter indtrykket af stedets århundredgamle historie. Er det ikke til direkte fare for de besøgende, får gravstedet lov til at fortsætte sit maleriske forfald, mens de bevaringsværdige gravmæler bliver restaureret på byens regning.

Som sagt blev de nye kirkegårde oprindeligt anlagt langt uden for byen. Der gik dog ikke mange år, før Paris havde opslugt de mellemliggende forstæder og gamle landsbyer, så de ikke længere lå uden for byen, men var blevet en del af den.
I dag er kirkegårdene ikke kun forbeholdt de sørgende efterladte. Med deres store, gamle træer, plæner og bænke er de blevet til grønne åndehuller for beboerne i de omkringliggende og tætbefolkede kvarterer.
Samtidig med at de altså også ligger som spektakulære monumenter over to hundrede års fransk kultur og politik og derfor altid et besøg værd.

DIGITAL CAMERA

Cimitière de Montparnasse

 

Artiklen har været bragt i Bladet la France
En længere artikel om emnet kan læses i bogen Paris i serien
vide verden udgivet på Aarhus Universitetsforlag