La Vache Bleue

Indgangen til kunstnerfællesskabet “La Vache Bleue” på 25, quai de l’Oise, 75019 Paris


Faktaboks:

Navnet ”La Vache Bleue” (Den blå ko) stammer fra nogle af de mange latinamerikanske kunstnere, der har været med i gruppen. Det henviser til de mange kreaturslagterier, der tidligere lå i området, men også til at koen er et helligt dyr i colombiansk mytologi. Og så er blå poesiens farve.

Association La Vache Bleue. 25, Quai de l’Oise. 75019 Paris
www.lavachebleue.fr

Metro: Corintin Cariou, linje 7 eller Ourcq, linje 5

Turforslag: Spadseretur fra metrostationen Stalingrad, linje 7, langs Bassin de la Villette og Canal de Ourcq til Parc de la Villette, det store museums- og musikområde. En længere kanaltur kan starte fra Place de la Republique og gå langs med Canal Saint Martin forbi sluserne. Og endelig kan man sejle til Parc de la Villette ad gennem sluserne med www. Croisières Canaurama à Paris – Seine et Canal Saint Martin fra henholdsvis Bassin de la Villette og Porte de l’Arsenal.


Kunst under viadukten
Kunstnerkollektivet ”La Vache Bleue” i Paris har indrettet sig i buerne under en gammel jernbanebro.

Af Journalist Aase Nørrung ©

Helt derude, hvor Paris bliver til forstæder, hvor den gamle ringbane, La Petite Ceinture krydser kanalen i en højbro, lige inden Canal de l’Ourcq deler sig, har kunstnerkollektivet ”La Vache Bleue” fundet ly i buerne under jernbaneviadukten. I et kvarter, der er under hastig forandring.
Tidligere var det 19. arrondissement fyldt op til bristepunktet af virksomheder med tilknytning til slagterierne i La Villette, mens slagteriarbejderne boede i de nedslidte sociale byggerier på rue de Flandre og tilstødende gader. Alt meget gråt, trist og nedslidt.
Men da slagterierne flyttede ud, og området ud mod omfartsvejen, La Périphérique, blev omdannet til museums- og musikbyen Parc de la Villette, blev det samtidig starten på et stort byfornyelsesprojekt, der endnu ikke er afsluttet.
I dag er rue de Flandre blev til en boulevard med grønne træer, og de gamle lejekaserner er renoveret eller revet ned til fordel for nye og højere boligbyggerier ned mod kanalen, den gamle vandvej gennem Paris. La Petite Ceinture, der blandt andet havde transporteret slagtekvæget til La Villette er for længst nedlagt og fredet, men forbinder stadig kanalens kajer med hinanden via en højbro. Og dér, hvor banen igen får fast grund under skinnerne, har kunstnerne slået sig ned.

”La Vache Bleue”
Kunstnerkollektivet ”La Vache Bleue”(Den blå ko) tæller et par og tyve medlemmer og rykkede ind for omkring 25 år siden som lejere hos SNCF, de franske jernbaner, som ejer banen.
– Det var et af gruppens medlemmer, der arbejdede for SNCF, som fik øje på stedet og så mulighederne. For i Paris er det svært for kunstnere at finde atelierer, som de kan betale, fortæller formanden for ”La Vache Bleue”, grafikeren Raoul Velasco, der oprindelig kommer fra Mexico.
Han oplyser, at hvert atelier koster 100 euros om måneden plus 50 euros for vand og lys. Hvilket er en yderst rimelig husleje i Paris.
Men inden gruppen kunne tage viadukten i brug skulle der knokles.
– Heller ikke dengang havde vi mange penge, men vi kunne lægge masser af arbejdskraft i at rydde jordstrimlen op til viadukten for affald. Så der blev kørt mange læs skrald væk, inden vi kunne plante buske og træer, anlægge bede og indrette hyggekroge, fortæller et andet medlem, Olen Shiver Luthier.
Da buerne skulle lukkes til, stillede bystyret den betingelse, at facaderne ud mod stien skulle have et helhedspræg, mens der gengæld var frit slag bagtil, hvor banen ikke har nogen genboer. Så alle buerne blev lukket til med en mur, hvori der er en dør og to vinduer. Til gengæld er mange af bagvæggene lukket med glassten for at få lys ind de små atelierer.
Hvert atelier er på 39 kvadratmeter. Nogle af gruppens medlemmer har deres eget, mens andre, som eksempel Raoul Velasco, deler med en kollega. På den måde har man også fået plads til et mødelokale, til en lille koncertsal, og til et galleri, hvor medlemmerne kan udstille ti dage for 25 euros.

Ens facader lukker buerne under den gamle jernbanebro


Mørke skyer over den blå ko
”La Vache Bleue” er indtil nu historien om et godt samarbejde mellem byen Paris, SNCF og en flok initiativrige kunstnere. Men i efteråret 2016 så fremtiden knap så lys ud for viaduktens beboere, da naboen, et stort hotel, ønsker at lukke den private passage med en mur i begge ender for at få en lukket parkeringsplads for hotellets gæster. Et byggeri, der også inkluderer en mur langs atelierernes grønne havestimmel.
Så det spørgsmål, der optager folkene i ”La Vache Bleue”, er selvfølgelig, om kommunen vil overlade jorden mellem viadukten og den kommende mur til kunstnerne eller selv overtage jordstrimlen, så de nuværende beboere må flytte ud.
– Alle håber selvfølgelig, at vi kan fortsætte lejemålet og måske udvide med den ekstra strimmel mellem vores have og den kommende mur.
– Det vil nemlig give os mulighed for at udvide med en have, hvor vi i samarbejde med universitetet vil dyrke oprindelige kulturplanter, ligesom den vil give levested og passage til områdets mange dyr, fugle og insekter, forklarer Olen Shriver Luthier.
– Vi håber selvfølgelig, at vi kan få dem på rådhuset med på idéen. For vi synes jo, at vi har opbygget et helt unikt sted i Paris. ”La Vache Bleue” er i dag ikke kun en kunstnerisk arbejdsplads. Vi åbner os også ud mod nabolaget, der har ændret sig kraftigt gennem de seneste år.
– Der er bygget en masse boliger, og kanalen er blevet et rekreativt område for befolkningen, så vi kan med galleri og koncertsal, hvor der også er oplæsninger og foredrag, være med til at styrke kulturlivet og sammenholdet blandt nytilflytterne, fastslår ”koens” to talsmænd med en iver, der må overbevise selv de mest træge på rådhuset i 19. arrondissement.

Et af kunstnerateliererne i “La Vache Bleue”, der også rummer både et udstillingssted og en koncertsal

Artiklen blev skrevet i 2016 og så vidt vides ligger ”La Vache Bleue” stadig under tog-broen i 2020.